برنامه تبلیغاتی
برنامه‌‌های تبلیغاتی

یکی از فعالیت‌‌هایی که شتابدهنده شاولد برای ارتقاء سطح کیفی خدمات خود انجام می‌‌دهد، برگزاری نشست‌‌ها و رویدادهای منظم است که ورود عموم افراد به آن جایز است. رویدادهایی با هدف تشکیل حلقه‌‌های طوفان ذهنی (Brain Storming)، واکاوی اتفاقات و مسائل بروز، برخی سرفصل‌‌های موردی خاص و برخی مناسبت‌‌ها. هدف از برگزاری چنین رویدادهایی حل مشکل، ارائه راه‌‌حل، ارتقاء اطلاعات و درک عمومی، جذب متخصص و همکار و یا نگرش با زاویه جدید است.

از دیگر برنامه‌‌های شتابدهنده شاولد، شرکت در نمایشگاه‌‌ها و فستیوال‌‌های شهری، استانی و ملی است تا اولاً خدمات شتابدهنده و ماهیت کاری آن و ثانیاً استارتاپ‌‌های مستقر در مجموعه، هر چه بیشتر به جامعه کسب و کار و فضای افکار عمومی جامعه معرفی شود. مزیت شرکت در چنین محافلی برای استارتاپ‌‌ها این است که می‌‌توانند ایده/محصول خود را در یک فضای بازتر و در یک زمان کم با هزینه پایین به گوش مخاطبان زیادی برسانند.

همچنین وب‌‌سایت و شبکه‌‌های مجازی شتابدهنده شاولد، محل مناسبی برای معرفی و تبلیغ استارتاپ‌‌ها در فضای جامعه (با مخاطبان گسترده‌‌تر و عمومی‌‌تر به خصوص نسل جوان) است. مضافاً شتابدهنده شاولد پیگیر اخذ مجوز سامانه تبلیغاتی و مجله تخصصی کسب و کار است و به محض صدور جواز، می‌‌تواند به عنوان ابزار تبلیغاتی در اختیار استارتاپ‌‌ها قرار دهد.

جذب سرمایه

جذب سرمایه

مشاوره و منتورینگ

مشاوره و منتورینگ

شبکه‌‌سازی تخصصی

شبکه‌‌سازی تخصصی

فضای کار اشتراکی

فضای کار اشتراکی

برنامه تبلیغاتی

برنامه تبلیغاتی

خدمات فن بازار

خدمات فن بازار

آموزش مهارت

آموزش مهارت

آموزش شرکتداری

آموزش شرکتداری