وجه تسمیه

وجه تسمیه شتابدهنده

شاولد در زبان فارسی از ترکیب دو واژه فارسی ذکر شده در لغت نامه معتبر دهخدا بوجود آمده است که به معنای “فرزند شاد” می باشد:

  1. “شا” به معنای شاد (مخفف کلمه شاد): مرجع: جلد ۹ لغت نامه دهخدا ذیل صفحه ۱۳۹۳۰: “مختصر شاد است که از شادی باشد”
  2. “ولد” به معنای فرزند: مرجع: جلد ۱۵ لغت نامه دهخدا ذیل صفحه ۲۳۲۳۹: “فرزند، خواه نرینه باشد خواه مادینه”

بنابراین کلمه ترکیبی “شاولد” به معنای “فرزند شاد” می باشد و استعاره از “فکر نو و جدید افراد ایده پرداز است” کما اینکه همواره شادی، قرین و ملازم تولد موجودی جدید در اذهان آدمیست…

شاولد در زبان انگلیسی هم در واقع مخفف و متشکل از سرکلمه ۸ لغت است. این ۸ لغت انتخابی به عبارتی ۸ مؤلفه لازم برای کارآفرینی است که برای شروع و راه اندازی هر کسب و کار مورد نیاز است. ترتیب چینش لغات مورد اشاره هم مهم است و طی مسیر پیدایش تا تجاری‌‌سازی ایده، باید روال آن طی شود. به بیان دیگر، در مسیر تحقق واقعی ایده، ۸ گام حداقلی و ضروری باید طی شوند. این ۸ گام ضروری به شرح زیر است که در ادامه بصورت شفاف‌‌تری تشریح شده است.

شروع

۰۱. شروع کن (Start)...

اولین گام در کارآفرینی، شروع هست. بله! تا شما به این نتیجه نرسید که کار باید شروع شود، کار شروع نخواهد شد!!!

در شروع هر کاری هم باید دو نکته را مدنظر داشت:

(۱) باید خودمان را جمع‌‌وجور کنیم و داشته‌‌هایمان را برداریم

(۲) بایستیم و حرکت کنیم…

۰۲. با امید (Hopeful)...

اما شروع هر کاری باید به نحوی باشد که در ابتدای امر، امید به آخر رساندن، انجام دادن و طی موفقیت‌‌آمیز مسیر تحقق، در آن موج بزند. بله؛ امید دومین آقایی است که باید هوایش را داشته باشیم! خیلی سخت است تن به کاری دهیم که امید مثبتی در نتیجه و یا حتی شدنش نداشته باشیم…

امید هم بر دو قسم هست:

(۱) باید هر لحظه خود را در رسیدن به هدفمان تصور کنیم و واقعاً دنبال محقق کردن آن باشیم و در خودمان آن جربزه را ببینیم

(۲) به قدرت معنوی و ماورائی و اتفاقات خوب پشت سر اهداف خوبمان، معتقد باشیم که به فرمان خداوند، کائنات پاسخ درخوری به نیازهایمان در سختی‌‌ها خواهد داد، حتماً…

امید
تلاش

۰۳. تلاش کن (Attempt)...

همیشه شروع و حتی شروعی امیدوارانه کافی نیست. شرط سوم طی مسیر، تلاش است. بله، تا دستمان را بلند نکنیم، میوه‌‌ای چیده نخواهد شد…

سؤال این است: هر تلاشی؟ و جواب آن؛ خیر! تا بوده این بوده که زمان فاکتور مهمی در تحقق اهداف است:

(۱) تا جای ممکن باید از تک‌‌تک لحظاتمان در این مسیر استفاده کنیم و زمانمان را به بطالت نگذرانیم؛ این توصیه را از ما داشته باشید: کارهای بزرگ، نتیجه تلاش‌‌های بزرگ است

(۲) گاهی، باید به زمان، زمان داد؛ چه اینکه کمابیش تجربه کرده‌‌ایم که تلاش بی‌‌فایده و اضطراب رسیدن و شدن، در مواقعی مضر طی مسیر است و برخی مشکلات، روال صرف زمان خود را دارند؛ چیزی هم دست ما نیست که نیست!

۰۴. با شجاعت (Valiantly)...

آیا تلاش به خودی خود معنا دارد؟ بدیهیست که تلاش باید به گونه‌‌ای باشد که قدرت اجراء را در بطن خود داشته باشد. باید اراده خود را قوی کنیم تا کم نیاوریم و به کارهای کم‌‌ارزش‌‌تر نپردازیم. پس شهامت، شجاعت و قدرت چهارمین پاشنه آشیل کارآفرینی است که باید بدان مجهز شویم؛ چرا که:

(۱) اگر ضعف و سستی به خود راه دهیم، گاهی دست از تلاش برخواهیم داشت و حرکت ما افتان و خیزان خواهد بود؛ رهرو آن نیست گهی تند و گهی خسته رود!

(۲) خودمان واقعاً برای خودمان کار کنیم. بر روی تلاش دیگران و اطرافیان و حتی گمانه‌‌زنی‌‌هایشان، حساب ارزی باز نکنیم…

شجاعت
نظم

۰۵. تنظیم کن (Adjust)...

خب ما امیدوارانه شروع کردیم و شجاعانه و با قدرت تلاش خود را انجام می‌‌دهیم. آیا کافیست؟ نه…

اینجاست که نظم، اجراء دقیق و پیاده‌‌سازی، به عنوان پنجمین نیاز ضروری یک کارآفرین، سربرمی‌‌آورد. فراموش نکنیم که:

(۱) هرآنچه که داریم را برداریم و از آنها استفاده کنیم؛ چیزی از توانمندی‌‌ها و داشته‌‌هایمان را کنار نگذاریم مگر آنکه به این نتیجه رسیده باشیم که برای رسیدن به این هدف، واقعاً فعلاً بدردمان نمی‌‌خورد

(۲) به داشته‌‌هایمان جوری ضریب بدهیم و جوری برایشان جایگاه تعریف کنیم که به نتیجه بهینه برسیم. آنچه که مهمتر هست و یا اثر بزرگتری دارد را مقدم بداریم؛ به عبارتی همه چیز جای خودش خوب است…

۰۶. طرحت را (Layout)...

اما این را یک کودک هم می‌‌داند که وقتی صحبت از انتخاب و چینش در میان است، باید معیاری وجود داشته باشد. اینجاست که ششمین المان کارآفرینی اهمیت پیدا می‌‌کند؛ برنامه…

داشتن یک برنامه و نقشه‌‌راه می‌‌تواند راهگشای ما باشد:

(۱) بدیهیست که هر چه برنامه ما واضح‌‌تر، روشن‌‌تر و دقیق‌‌تر باشد، زودتر و بهتر به هدف خواهیم رسید

(۲) هرگز فراموش نکنیم که اگر برنامه ما غلط بوده و یا از اول ضعف و نقصان داشته باشد، طی مسیر ما در رسیدن به هدف، سخت‌‌تر و حتی می‌‌تواند بعید باشد…

برنامه
شتابدهنده

۰۷. سرعت بده (Accelerate)...

تا اینجا امیدوارانه شروع کردیم و قدرتمندانه تلاش خود را بکار بستیم، برنامه بهینه خود را هم بصورت دقیق پیاده‌‌سازی کردیم. اما تازه شدیم مثل بقیه‌‌ای که دارند همین کارها را انجام می‌‌دهند. تفاوت برخی که جلوتر هستند، از اینجا شروع می‌‌شود. قرن بیست و یکم، زمانه‌‌ای است که باید با حفظ کیفیت، به کارهایمان سرعت بدهیم. پس باید سکه را این بار به نام سرعت، به عنوان هفتمین کاراکتر تحقق ایده ضرب کنیم. شتابدهنده شاولد، یکی از ابزارهایی است که می‌‌توان در این مسیر از آن بهره برد!!!

شاید بپرسید چرا بر روی پیشرانه و ادبیات شتابدهی، این همه تأکید می‌‌کنیم؟ پاسخ ساده‌‌ای دارد:

(۱) ما خیلی زمان نداریم که تمام اهدافمان را با سعی و خطاها و پیمودن مسیرهایی که قبلاً افرادی شاید شکست خورده‌‌اند، طی کنیم؛ پس باید بتوانیم از تجربیات آنها تا جای ممکن استفاده کنیم

(۲) همیشه مسیر ساده‌‌تر و مستقیم‌‌تر، کوتاه‌‌ترین و بهترین مسیری نیست که به هدف می‌‌رسد؛ حتماً می‌‌توان به هدف تعیین شده، با مسیرهای مختلفی رسید؛ فقط باید از دیدگان تیزبین کسانی کمک گرفت که وسعت دیدشان بازتر است و می‌‌توانند مسیرهای مختلفی را ببینند؛ اینگونه می‌‌توان مسیرهای میانبری را یافت و زودتر و بهتر به هدف رسید…

۰۸. به رؤیایت (Dream)...

و اما می‌‌رسیم به هشتمین و آخرین المان کارآفرینی. درست است: همان رؤیایمان. دلیل اینکه رؤیای کارآفرین را اینهمه به عقب راندیم، این است که فراموش نکنیم قبل از تحقق آن، باید ۷ نکته را فراگرفته و آماده کرده باشیم وگرنه صحبت از رؤیا، بدون این ۷ مورد، تخیلات صِرف است که روزانه از خاطر مخدر ۷ میلیارد انسان بر پهنای این کره خاکی می‌‌گذرد و اتفاقی نمی‌‌افتد!!!

اما رؤیا، داستان خودش را دارد!

(۱) جوابم را بده: گام‌‌های قبلی رو خوب برداشتی؟ اگر اوکی، پس هر روز به رؤیای خودت فکر کن! قدرت خیال، از بزرگ‌‌ترین نعمت‌‌های خدادادیه؛ مادامی که به کائنات، سیگنال مثبت رضایت و موفقیت رو می‌‌فرستی، اون هم کار خودش رو می‌‌کنه و وجودت رو سرشار از حس مالکیت رؤیات می‌‌کنه؛ پس رؤیای تو الان جزء دارائی‌‌های نقد توست و تقریباً داری بهش می‌‌رسی

(۲) قبول کن که بالاخره سختی‌‌هایی تو این مسیر هست اما مهم اینه که نه تأسف بخوری و نه یه جاهائی احساس شکست. باید قوی باشی و دلخوش؛ چرا که تو کار درست خودت رو انجام دادی و همه چی رعایت شده؛ و تا زمانی که اینه، تو در واقع در مسیر تحققش، هی نزدیک‌‌تر شدی بهش. پس تأییدمون می‌‌کنی که تقریباً رسیدی بهش و باید خوشحال باشی؟

رؤیا

یه فرصت نو به ایدت بده!

وجه تسمیه

برای یکبار هم شده، بذار ایده‌‌ای که به ذهنت رسیده، فرصت آزمون و خطا داشته باشه؛ اگه جواب نداد، برای همیشه از ذهنت پاکش کن و دیگه بهش فکر نکن!!!