معرفی و روند پذیرش

شتابدهنده شاولد یک نهاد کاملاً خصوصی است و با تکیه بر سرمایه‌‌گذاری بخش خصوصی متولد شده و به فعالیت می‌‌پردازد.

هسته مدیریتی شتابدهنده شاولد، سابقه اداره شرکت دانش‌‌بنیان و آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌‌ای در زمینه کارآفرینی و مدیریت کسب و کار را در پرونده دارند.

در حقیقت متد کاری شتابدهنده بصورت سرمایه‌‌گذاری خطرپذیر بوده و هزینه‌‌های انجام شده در روند و طی مدت استقرار استارتاپ، به گونه‌‌ای بعد از به نتیجه رسیدن استارتاپ، به شتابدهنده برخواهد گشت. بدیهی است که از آنجا که در ازای ارائه خدمات رایگان به استارتاپ، شتابدهنده در بخشی از سهام استارتاپ سهیم می‌‌شود، بنابراین باید درخواست ورود استارتاپ به شتابدهنده مورد ارزیابی کارشناسان شتابدهنده قرار گرفته و در صورتی که آینده خوبی برای آن متصور شوند، اقدام به پذیرش و حمایت از استارتاپ کنند. همچنین با توجه به حجم درخواست‌‌ها و جهت کیفی‌‌سازی تیم‌‌های ورودی به شتابدهنده شاولد، افراد و تیم‌‌ها باید قبل از استقرار، فرایند ارزیابی را طی کنند.

ارسال درخواست جهت بررسی، تکمیل کاربرگ معرفی تیم، ارزیابی اولیه ایده توسط هسته مدیریت شتابدهنده، مصاحبه حضوری، ارزیابی نهائی ایده، موافقت با استقرار، انتخاب پلن استقرار، عقد قرارداد رسمی و استقرار در فضای کار اشتراکی شتابدهنده شاولد.

ظرف یک الی دو هفته نتیجه تأیید یا رد درخواست مشخص می‌‌شود.

تمامی خدمات قابل ارائه به استارتاپ‌‌ها توسط شتابدهنده بصورت رایگان می‌‌باشد. در ازای خدمات ارائه شده، در قرارداد رسمی پذیرش استارتاپ، بخشی از سهام استارتاپ به شتابدهنده واگذار می‌‌شود.

بله. بسته به سطح کاری و محصول/خدمت استارتاپ، تزریق سرمایه‌‌ متفاوتی انجام می‌‌شود؛ تزریق سرمایه از ۲۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون تومان.

جزئیات و امکانات

ساعات کاری در روزهای کاری غیرتعطیل از ۸ صبح تا ۶ عصر است.

هر تیم استارتاپی حداکثر یک سال می‌‌تواند در شتابدهنده شاولد مستقر باشد.

بله. نهایتاً تیم‌‌ها باید ۶ نفره باشند.

بله. در حقیقت متد کاری شتابدهنده بصورت سرمایه‌‌گذاری خطرپذیر بوده و هزینه‌‌های انجام شده در روند و طی مدت استقرار استارتاپ، به گونه‌‌ای بعد از به نتیجه رسیدن استارتاپ، به شتابدهنده برخواهد گشت. بنابراین در ازای ارائه خدمات رایگان به استارتاپ، شتابدهنده در بخشی از سهام استارتاپ سهیم می‌‌شود.

میز کار اختصاصی، اینترنت، کمد شخصی (لاکر)، تخته وایت‌‌برد، اتاق جلسات، اتاق کنفرانس.

دوره‌‌های آموزشی شرکتداری، منتورینگ و مشاوره تخصصی، دورهمی‌‌های منظم، خدمات تبلیغاتی، تسهیل شبکه‌‌سازی.

یخچال، گرم‌‌کن غذا، آبسردکن، آبجوش، پرینتر اشتراکی، فضای باز گفتگو.

faqs
faqs