از طریق تکمیل فرم ثبت‌‌نام زیر می‌‌توانید درخواست خود را جهت استقرار در شتابدهنده شاولد ارائه نمائید. بررسی و اعلام نتایج درخواست‌‌ها حدود یک الی دو هفته زمان می‌‌برد.