آموزش شرکتداری
دوره‌‌های آموزشی مدیریتی

در مراحل مختلف عمر یک کسب و کار، تیم‌‌ها با مسائل و چالش‌‌های جدیدی روبه‌‌رو خواهند شد که مواجهه صحیح با آنها مستلزم آموزش و یادگیری مطالب جدید است. یکی از راهکارهای سریع و اثرگذار برای افزایش آگاهی و تخصص تیم‌‌ها، دوره‌‌های آموزشی در حوزه‌‌های مختلف کسب و کار است که در طول دوره‌‌های شتابدهی و یا خارج از آن برای تیم‌‌های مستقر و غیرمستقر در شتابدهنده شاولد برگزار خواهد شد. بخشی از این دوره‌‌ها در طول دوره شتابدهی به صورت از پیش برنامه‌‌ریزی شده و با توجه به شرایط تیم‌‌های پذیرفته شده در شتابدهنده تنظیم خواهد شد و بخش دیگر بر حسب نیاز برگزار می‌‌شود. تیم‌‌ها و افرادی که خارج از شتابدهنده شاولد در حال فعالیت و یا علاقمند به یادگیری هستند نیز می‌‌توانند با ثبت‌‌نام در این دوره‌‌ها، از محتوای آن استفاده کنند.

طی ۹ ماه استقرار استارتاپ‌‌ها در شتابدهنده شاولد، ۳۰ دوره آموزشی در ۶ سرفصل کلی در حیطه مدیریت کسب و کار (مجموعاً ۲۰۰ ساعت) برگزار می‌‌شود. سرفصل کلی دوره‌‌های آموزشی شامل مباحث مرتبط با کارآفرینی و استارتاپ، برنامه‌‌ریزی و ارائه، تصمیم‌‌گیری و اجراء، مالکیت معنوی، کیفیت و ممیزی، ارتباطات، تبلیغات، فروش، مدیریت و رهبری است.

سرفصل دوره‌‌های آموزشی مدیریتی از قرار زیر است:

کارآفرینی
برنامه ریزی
تصمیم‌‌گیری
مالکیت معنوی
تبلیغات
مدیریت

جذب سرمایه

جذب سرمایه

مشاوره و منتورینگ

مشاوره و منتورینگ

شبکه‌‌سازی تخصصی

شبکه‌‌سازی تخصصی

فضای کار اشتراکی

فضای کار اشتراکی

برنامه تبلیغاتی

برنامه تبلیغاتی

خدمات فن بازار

خدمات فن بازار

آموزش مهارت

آموزش مهارت

آموزش شرکتداری

آموزش شرکتداری