اگر به عنوان یک فرد صاحب تجربه در زمینه راه‌‌اندازی کسب و کار، علاقمند به حمایت فکری و راهبری شغلی یا روانشناختی از تیم‌‌های استارتاپی نوپا در کنار ما هستید، می‌‌توانید به عنوان منتور ثبت‌‌نام کنید.