کوپریتور

زمینه فعالیت

اولین وبسایت برون‌‌سپاری پروژه‌‌های ساخت در ایران؛ دریچه اتصال کارفرما-مجری

وبسایت

https://cooperator.ir

وضعیت

فعال

کوپریتور اولین وبسایت برون‌‌سپاری پروژه‌‌های ساخت در ایران است که از سال ۱۳۹۹ کار خود را در شتابدهنده شاولد شروع نمود. کوپریتور با ایجاد محیطی امن برای مجریان، ارتباطات بین مجریان و کارفرمایان را بهبود می‌‌بخشد. کارفرمایان (افرادی که پروژه ساختی برای برون‌‌سپاری دارند) درخواست پروژه خود را در سایت ثبت می‌‌کنند تا مجریان (افرادی که توانایی و تخصص انجام آن پروژه را دارند) پیشنهادات خود را برای انجام پروژه به آنها ارائه دهند و در صورت توافق طرفین، پروژه توسط مجری انجام شده و حاصل کار به کارفرما تحویل داده شود. منظور از “پروژه ساخت”، هر کاری است که شامل قسمتی سخت‌‌افزاری است که باید در فضای فیزیکی از مواد، سیستم‌‌ها و قطعات اولیه بوجود آید.

کارفرمایان، درخواست پروژه را در کوپریتور ثبت می‌‌کنند و پس از تأیید درخواست توسط کوپریتور، مجریان می‌‌توانند برای کارفرمایان پیشنهاد قیمت و پروپوزال خود را ارسال نمایند. کارفرما می‌‌تواند با بررسی رزومه مجری در کوپریتور، مجری مدنظر خود را انتخاب نماید. کلیه مراحل تأیید پروژه، حل اختلاف و … رایگان می‌‌باشد. کوپریتور تنهای درصدی از پروژه‌‌هایی را که با موفقیت به اتمام می‌‌رسند، دریافت می‌‌کند.

 

کوپریتور