آموزشگاه نخبگان خلاق

زمینه فعالیت

آموزش مدیریت و کسب و کار

وضعیت

فعال

عموماً شرکت های نوپا زمان و هزینه کافی جهت کسب تمامی ملزومات مدیریت و شرکت داری را ندارند. بدین منظور “نخبگان خلاق” با درک این نیاز و با پشتوانه فعالیت چندین ساله خود در مجموعه شرکت های دانش بنیان و با بهره گیری از اساتید با تجربه صنعتی و همچنین ارتباطات گسترده با قریب به ۳۰۰ شرکت نوپا و دانش بنیان در سطح کشور، اقدام به آموزش مباحث کلان مدیریت و شرکت داری نوین دانش بنیان نموده است.

بدین منظور، “نخبگان خلاق” مأموریت خود را در چهار حوزه زیر تعریف نموده است:

آموزشگاه نخبگان خلاق

آموزشگاه نخبگان خلاق