خدمات فن بازار
خدمات فن بازار

بهره‌‌مندى از تجارب دیگران، با برون‌‌سپارى فعالیت‌‌ها به افراد کاردان و متخصص امکان‌‌پذیر است. در این راستا شتابدهنده شاولد به عنوان یکى از پیشگامان موفق دنیاى کسب و کار در جنوب کشور، با پشتوانه فعالیت چندین ساله مؤسسان خود در مدیریت مجموعه شرکت‌‌هاى دانش‌‌بنیان و با اتکاء به دانش و سال‌‌ها تجربه کارى مدیران و کادر حرفه‌‌اى خود، ارائه خدمات شرکتدارى را با هدف مرتفع‌‌سازى نیاز استارتاپ‌‌ها و شرکت‌‌های نوپا با هزینه پایین در بستر مأموریت خود طرح‌‌‌‌ریزى نموده است. خدماتی از قبیل ثبت و تغییرات شرکت، طراحی گرافیکی، طراحی سایت، مدیریت و تولید محتوای فضای مجازی، ثبت اختراع و برند، خدمات حسابداری و مالیاتی، خدمات حقوقی و تأمین اجتماعی، قراردادهای حقوقی و …

جذب سرمایه

جذب سرمایه

مشاوره و منتورینگ

مشاوره و منتورینگ

شبکه‌‌سازی تخصصی

شبکه‌‌سازی تخصصی

فضای کار اشتراکی

فضای کار اشتراکی

برنامه تبلیغاتی

برنامه تبلیغاتی

خدمات فن بازار

خدمات فن بازار

آموزش مهارت

آموزش مهارت

آموزش شرکتداری

آموزش شرکتداری