آموزش مهارت
دوره‌‌های آموزشی فن‌‌افزائی

در مراحل مختلف عمر یک کسب و کار، تیم‌‌ها با مسائل و چالش‌‌های جدیدی روبه‌‌رو خواهند شد که مواجهه صحیح با آنها مستلزم آموزش و یادگیری مطالب جدید است. یکی از راهکارهای سریع و اثرگذار برای افزایش آگاهی و تخصص تیم‌‌ها، دوره‌‌های آموزشی در حوزه‌‌های مختلف کسب و کار است که در طول دوره‌‌های شتابدهی و یا خارج از آن برای تیم‌‌های مستقر و غیرمستقر در شتابدهنده شاولد برگزار خواهد شد. بخشی از این دوره‌‌ها در طول دوره شتابدهی به صورت از پیش برنامه‌‌ریزی شده و با توجه به شرایط تیم‌‌های پذیرفته شده در شتابدهنده تنظیم خواهد شد و بخش دیگر بر حسب نیاز برگزار می‌‌شود. تیم‌‌ها و افرادی که خارج از شتابدهنده شاولد در حال فعالیت و یا علاقمند به یادگیری هستند نیز می‌‌توانند با ثبت‌‌نام در این دوره‌‌ها، از محتوای آن استفاده کنند.

طی ۹ ماه استقرار استارتاپ‌‌ها در شتابدهنده شاولد، ۳۰ دوره آموزشی در ۵ سرفصل کلی در حیطه فن‌‌افزائی (مجموعاً ۳۰۰ ساعت) برگزار می‌‌شود. سرفصل کلی دوره‌‌های آموزشی شامل مباحث مرتبط با دوره‌‌های فنی-تخصصی، نگرش بازار، فرایند جهش استارتاپ، برخی دوره‌‌های عمومی و آموزش‌‌هایی مرتبط با ارتقاء کسب و کار است.

سرفصل برخی از دوره‌‌های آموزشی مهارت افزائی از قرار زیر است:

تخصصی
نگرش بازار
استارتاپ
عمومی
کسب و کار

جذب سرمایه

جذب سرمایه

مشاوره و منتورینگ

مشاوره و منتورینگ

شبکه‌‌سازی تخصصی

شبکه‌‌سازی تخصصی

فضای کار اشتراکی

فضای کار اشتراکی

برنامه تبلیغاتی

برنامه تبلیغاتی

خدمات فن بازار

خدمات فن بازار

آموزش مهارت

آموزش مهارت

آموزش شرکتداری

آموزش شرکتداری