از طریق تکمیل فرم ثبت‌‌نام زیر می‌‌توانید برای پذیرش دوره جدید شتابدهی شاولد اقدام نمائید. بررسی و اعلام نتایج درخواست‌‌ها حدود یک الی دو هفته زمان می‌‌برد.