از طریق تکمیل فرم ثبت‌‌نام زیر می‌‌توانید تخصص و توانمندی‌‌های خود را ارائه کنید تا در صورت نیاز استارتاپ‌‌ها به تخصص شما و یا برونسپاری پروژه، به شما اطلاع داده شود. بدیهی است که تماس با شما و در جریان قرار دادن فرصت همکاری، منوط به نیاز استارتاپ‌‌ها و فریلنسرهای مستقر در شتابدهنده شاولد است.